VECTRA AI

24/7 viditeľnosť v reálnom čase

DETEKCIA A REAKCIA NA KYBERNETICKÉ HROZBY

Identifikujte útočníkov

v celej sieti, cloude, dátovom centre a IoT.

NDR je hlavným piliérom Gartner triády pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Prechod od prevencie k detekcii

PREČO VECTRA NDR?

ZEFEKTÍVŇUJE PROCESY

Zvýšuje efektivitu práce až o 90% automatickou analýzou správania užívateľov, zariadení a dátovej komunikácie.

VÝRAZNE ŠETRÍ ČAS

Automatizácia pokrývajúca 97% techník MITRE ATT&CK napomáha k 34-násobnému zníženiu manuálneho pracovného zaťaženia personálu.

MINIMALIZUJE RIZIKÁ

Algoritmy vyhodnocujú nebezpečné správanie v kontexte a minimalizujú tak falošne pozitívne signály.

ĎALŠIE VÝHODY

Z

vyrieši najdôležitejšiu metriku na odhalenie hrozby - čas na reakciu

Z

Automaticky vyhodnocuje riziko incidentov

Z

Prioritizuje hrozby podľa kritickosti

Z

akceleruje schopnosti reakcie na incidenty

Z

Plug & Play a cenovo dostupné aj pre O365

Z

Zaisťuje komplexnú viditeľnosť aj do zariadení, ktoré nemajú žiadnu ochranu

Jednoduché, spoľahlivé, bezpečné

KOMPLEXNÉ POKRYTIE

AI poskytuje 24/7 viditeľnosť naprieč cloudom, dátovými centrami, IoT.

User friendly design

Intuitívne a ľahko ovládateľné používateľské rozhranie aj pre juniorov.

&

ZEFEKTÍVNENIE PROCESOV

SOC Analytici pracujú efektívne na správnych incidentoch v správny čas.

R

Súlad s reguláciami

Metadáta pre forenzné analýzy a splnenie požiadaviek regulačných orgánov.

+

KILL-CHAIN VISIBILITY

Kompletná vizualizácia jednotlivých krokov celého reťazca útoku s forenznou analýzou.

JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA

Komplexné API umožňujú ľahkú integráciu s rôznymi aplikáciami.

ĎALŠIE FUNKCIE

Detect & Stop Ransomware

Secure Remote Workforce

Secure Cloud & Hybrid Setup

IDPS Replacement

SOC Visibility Triad

Risk & Compliance

ZAUJALA VÁS VECTRA AI? – KONTAKTUJTE NÁS

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY