VARONIS - UEBA

bezpečnosť vašich dát s využitím strojového učenia a pokročilej analytiky

User Entity Behaviour Analytics

Varonis automaticky skenuje každý súbor

vďaka čomu pochopíte zvyky a správanie užívateľov a ochránite vaše citlivé údaje lokálne on-premise alebo v cloude.

%

44% cloudových oprávnení je nesprávne nakonfigurovaných.

%

75% identít kontraktorov zostáva aktívnych aj po ich odchode.

%

15% zamestnancov prenáša firemné údaje na svoje osobné účty.

%

43% všetkých cloudových identít je opustených.

SÚ VAŠE DÁTA SKUTOČNE ZABEZPEČENÉ?

Platforma Varonis so strojovým učením kontroluje a analyzuje 24/7 správanie používateľov v sieti a ich prístup k súborom.

VIDITEĽNOSŤ, KONTEXT, BEZPEČNOSŤ

referencie riešenia varonis

varonis technologickí partneri

PREČO VARONIS?

KOMPLEXNÁ VIDITELNOSŤ

Budete vedieť čo používatelia robia s údajmi, aké zariadenia používajú a odkiaľ sa pripájajú.

ÚSPORA ČASU

Napomáha až k 90% skráteniu doby detekcie a reakcie na incidenty.

ZNÍŽENIE RIZÍK

ML Algoritmy na základe analýzy správania doporučujú zmeny v ACL pre zníženie rizika.

DETEKCIA HROZIEB

Detekcia Ransomware
APT – Pokročilé pretrvávajúce hrozby
Interné hrozby

OCHRANA ÚDAJOV

“Zero Trust” model platformy
Správa prístupov k údajom
Viditeľnosť rizík a stav bezpečnosti dát

SÚLAD S REGULÁCIAMI

Vyhľadávanie a klasifikácia dát
Audit ochrany súkromia
Automatizovaný súlad s GDPR

ĎALŠIE VÝHODY

Z

360° VIDITEĽNOSŤ PRE VŠETKY TYPY DÁT

Z

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

Z

ODPORÚČANIA S POMOCOU AI

Z

AUTOMATICKÉ REPORTY A NOTIFIKÁCIE

Z

KOMPLETNÝ AUDIT TRAIL

Z

The #1 UEBA on Gartner Insights

Unifikovaná platforma na správu rizík

KOMPLEXNÉ POKRYTIE

Poskytuje úplnú viditeľnosť všetkých aktivít, udalostí a používateľských prístupov.

User friendly design

Intuitívne a ľahko ovládateľné používateľské rozhranie.

s

AI Odporúčania

ML algoritmy generujú odporúčania na odobratie nepotrebných prístupov.

R

Súlad s reguláciami

Zmapujte oprávnenia, automatizujte reporty a spravujte auditovacie záznamy.

+

KILL-CHAIN VISIBILITY

Analyzuje správanie, posiela upozornenia na podozrivé aktivity a hrozby úniku dát.

JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA

Komplexné API umožňujú ľahkú integráciu s rôznymi aplikáciami.

ZAUJAL VÁS VARONIS? – KONTAKTUJTE NÁS

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY