TERAMIND

Monitorovanie aktivít a analýza správania používateľov v reálnom čase

USER ACTIVITY MONITORING

Zaistite dôveru vo vašich vzdialených pracovníkov

pandémia zmenila bezpečnostný perimeter, ale ľudia ostali stále hlavnou príčinou narušenia a úniku dát.

%

Nedbanliví zamestnanci alebo dodávatelia boli hlavnou príčinou úniku dát v 2962 zo 4716 incidentov (63% prípadov). "Ponemon Institute,2020"

%

Približne 70% "white collar" pracovníkov je v USA od začiatku pandémie pracujúcich na Home Office. "Gallup,2021"

287 dní bola priemerná doba na identifikáciu úspešného prieniku útočníka v roku 2021. "IBM"

Podľa IBM je priemerný finančný dopad spojený s únikom dát v celosvetovom priemere 3,32 milióna eur.

BEZPEČNOSŤ NIE JE VŽDY IBA O TECHNOLÓGII

preto kladieme veľký dôraz aj na zabezpečenie voči zlyhaniu ľudského faktora.

Teramind je monitoring endpointov a správania aktivít používateľov v reálnom čase nad systémom, súbormi, aplikáciami.

User Activity Monitoring + Data Loss Prevention + User Behavior Analytics
TERAMIND

PREČO TERAMIND?

USER ACTIVITY MONITORING

Monitoring správania aktivít a risk skóring používateľov, dodávateľov, kontraktorov, privilegovaných používateľov v reálnom čase.

DATA LOSS PREVENTION

Prevencia pred stratou údajov, detekcia hrozieb v reálnom čase, riešenie incidentov s pokročilými forenznými analýzami.

USER BEHAVIOR ANALYTICS

Identifikácia širokej škály anomálneho správania a potenciálnych hrozieb zo strany škodlivého alebo kompromitovaného zamestnanca.

ĎALŠIE VÝHODY

Z

Vyhodnocuje správanie používateľov v čase

Z

Optimalizuje produktivitu práce zamestnancov

Z

Risk scoring a správa aktivít Home office užívateľov

Z

Riešenie incidentov s pokročilými forenznými analýzami

Z

Generuje notifikácie a detailný reporting

Z

Jednoduché a rýchle nasadenie, dostupné ceny

Z

Plug & Play solution

Z

Teramind Ranked #1 User activity monitoring

Teramind is Ranked #1 by:

MONITORING, ANALÝZA SPRÁVANIA, DETEKCIA INTERNÝCH HROZIEB

ZAUJAL VÁS TERAMIND? – KONTAKTUJTE NÁS

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY