NAŠE RIEŠENIA
PLNE AUTOMATIZOVANÉ PENETRAČNÉ TESTOVANIE
DETEKCIA A REAKCIA HROZIEB V REÁLNOM ČASE
AUTONÓMNY CYBER DECEPTION SYSTÉM 24/7
AUTOMATIZÁCIA OCHRANY CITLIVÝCH ÚDAJOV
ANALÝZA SPRÁVANIA UŽÍVATEĽOV A ENTÍT (UEBA)
SPRÁVA PRIVILEGOVANÝCH PRÍSTUPOV (PAM)
MONITOROVANIE AKTIVÍT POUŽÍVATEĽOV

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY