ZABEZPEČTE VAŠE DÁTA S VYUŽITÍM STROJOVÉHO UČENIA A POKROČILEJ ANALYTIKY

Analýza súborov a správania používateľov pomocou unifikovanej monitorovacej platformy.

ZABEZPEČTE VAŠE DÁTA S VYUŽITÍM STROJOVÉHO UČENIA A POKROČILEJ ANALYTIKY

Analýza súborov a správania používateľov pomocou unifikovanej monitorovacej platformy.
ZÍSKAJTE RELEVANTNÝ POHĽAD NA STAV BEZPEČNOSTI VAŠICH DÁT
Rýchlejšie, ako ste si mysleli, že je možné.

OCHRANA ÚDAJOV

Náprava otvorených prístupov
“Zero Trust” prístup
Správa prístupov k údajom

DETEKCIA HROZIEB

Ransomware
APT – Pokročilé pretrvávajúce hrozby
Interné hrozby

OCHRANA SÚKROMIA

Vyhľadávanie a klasifikácia dát
Audit ochrany súkromia
Automatizovaný súlad s GDPR
VIDITEĽNOSŤ, KONTEXT A BEZPEČNOSŤ VAŠICH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ÚDAJOV
KLASIFIKUJTE ÚDAJE
Automaticky skenujte každý súbor, identifikujte a klasifikujte citlivé údaje lokálne on-premise alebo v cloude.
ZÍSKAJTE VIDITEĽNOSŤ ÚDAJOV
Získajte úplnú viditeľnosť všetkých aktivít, udalostí a používateľských prístupov nad vašimi kritickými údajmi. Zistite, kto vlastní, kto má prístup a kto používa aké dáta.
AUDITUJTE POUŽÍVANIE DÁT
Vďaka unifikovanému audit trail môžete vidieť kto otvára, vytvára, odstraňuje alebo upravuje dôležité súbory, weby, objekty Azure Active Directory, e-maily a ďalšie.
ZASTAVTE HROZBY
Rýchlo spozorujte podozrivú aktivitu, zdetekujte abnormálnu infiltráciu, prístup k dátam, “command & control” a exfiltráciu dát a to v plnom kontexte.
SÚLAD S REGULÁCIAMI
Automaticky klasifikujte regulované údaje a informácie o zákazníkoch a ľahko reportujte svojim audítorom správy o prístupe a aktivitách nad súbormi. Budete vedieť, kde sa nachádzajú regulované údaje, kto má k nim prístup a či sa spracúvajú v súlade s nariadeniami platnými vo vašej spoločnosti.
VÝKONNÁ AUTOMATIZÁCIA A HLBOKÉ POCHOPENIE KONTEXTU
Pomáhame vám chrániť vaše zdieľané súbory, dodržiavať nariadenia v súlade s GDPR a predchádzať malware alebo ransomware útokom.
VÝHODY NÁŠHO RIEŠENIA
Použite jednotnú platformu na riadenie rizík, ako aj ochranu svojich najdôležitejších aktív.

ODPORÚČANIA S POMOCOU AI

Algoritmy strojového učenia generujú odporúčania na odobratie nepotrebných prístupov používateľom, identifikujú vlastníkov údajov, modelujú zmeny v oprávneniach a oveľa viac.

VŠETKY TYPY ÚDAJOV

Majte prehľad o tom, kedy sú e-maily a citlivé súbory otvorené, upravené, presunuté alebo odstránené.

PRESNOSŤ VYHĽADÁVANIA

Prehľadná centralizovaná databáza s komplexnými informáciami o každom súbore vám umožní ľahko nájsť presne to, čo potrebujete.

360° VIDITEĽNOSŤ

Získajte úplnú viditeľnosť lokálnych aj doménových administrátorov a identifikujte účty s nepotrebnými oprávneniami.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

Analyzujte správanie naprieč rôznymi platformami a získavajte upozornenia na podozrivé aktivity a hrozby úniku dát.

AUTOMATIZÁCIA DATA DISCOVERY

Automatizujte data discovery za účelom dosiahnutia vyššej presnosti a hlbokého pochopenia dát.

SÚLAD S REGULÁCIAMI

Mapujte oprávnenia, automatizujte reporty a spravujte auditovacie záznamy za účelom splnenia regulatórnych požiadaviek ako napr. Zákon o kybernetickej bezpečnosti, GDPR, PCI DSS, NIST, ISO 27001 atď.

AUTOMATICKÉ REPORTY

Konfigurovateľné a automatizované reporty, ktoré zahŕňajú kompletnú správu o údajoch a ich úložiskách.

KOMPLETNÝ AUDIT TRAIL

Auditovací záznam každej manipulácie so súbormi na kontrolovaných serveroch.
KRÁTKA UKÁŽKA
ČO O NAŠOM RIEŠENÍ HOVORIA POUŽÍVATELIA

"Mali sme 84 000 priečinkov s otvoreným prístupom, vrátane 11 000 priečinkov obsahujúcich citlivé údaje. Do týždňa po spustení tohto automatizovaného nástroja sme tento počet znížili na 51, čím sa znížil priestor pre potenciálne zneužitie dát o 99,94%."


CTO
Vzdelávacia inštitúcia

"V priebehu šiestich mesiacov sme opravili 2,5 milióna priečinkov na našich diskoch. Bolo to bezproblémové, skutočne rýchle a veľmi jednoduché."


Information Governance Officer
Poisťovňa

"Najdôležitejšia je pre nás viditeľnosť. Umožňuje nám zistiť, kto má povolenia pre jednotlivé priečinky a kde sme najviac zraniteľní. Predtým sme túto viditeľnosť nemali."


Vedúci oddelenia IT bezpečnosti
Univerzita

KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY