PENTERA

Platforma s výkonom stoviek etických hackerov na 1-click

PENETRAČNÉ TESTOVANIE SIETE

Odhaľte kritickú slabinu

skôr ako ju odhalí útočník.

Vulnerability scanner je už minulosť. Merajte a testujte reálnu odolnosť.

Automated security validation

referencie riešenia pentera

PREČO PENTERA – Automated Security Validation?

ZEFEKTÍVNI PRÁCU

Nesnažte sa opraviť všetko. Pentera vám pomôže zamerať sa na kritické zraniteľnosti, ktoré sú dôležité pre váš biznis.

ŠETRÍ ČAS A VÝDAVKY

Testujte denne/týždenne. Optimalizujte výdavky odstránením neefektívnych security produktov a zefektívnite vývoj a IT operácie spoločnosti.

MINIMALIZUJE RIZIKO
Umožňuje merať a zvyšovať odolnosť voči kybernetickým útokom. Automaticky generuje report s rôznou úrovňou granularity.

ĎALŠIE VÝHODY

Z

Vykonáva útok rovnakým spôsobom ako útočník

Z

Nájde kritické zraniteľnosti a miskonfigurácie

Z

ÚRÝCHĽUJE IT BIZNIS DEVELOPMENT - DevSecOps

Z

testuje odolnosť voči ransomware útoku

Z

Obsahuje najaktuálnejšie techniky útokov

Z

Generuje Okamžitý reporting

Z

Konsoliduje a znižuje celkové náklady

Z

Vlastná wikipédia na remediáciu

Z

Plug & Play solution

Z

Gartner Cool vendor 2020

TESTUJTE PRAVIDELNE A KONZISTENTNE

PERIODICITA TESTOV

Testujte pravidelne na 1-click: denne, týždenne, mesačne, podľa potreby.

r

OKAMŽITÝ REPORTING

Pentera generuje komplexný report vrátane skóringu kybernetickej odolnosti.

A

KONZISTENTNÝ PENTEST

Kontrolujte pravidelne celú svoju infraštruktúru konzistentným pentestom.

PRIORITIZÁCIA REMEDIÁCIE

Dokážete efektívnejšie komunikovať stav vašej bezpečnosti s vedením / SOC tímom.

+

KILL-CHAIN VISIBILITY

Prehľadné zobrazanie vektorov útoku vrátane jednotlivých krokov.

JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA

Plug & Play riešenie vrátane zaškolenia a pravidelného on-call supportu.

PENTERA REPORT UKÁŽKA

ĎALŠIE VÝHODY

Ransomware Attack Ready

Office / Remote Security

Cost Effective Remediation

MITRE ATT&CK Coverage

Security Risk & Compliance

ZAUJALA VÁS PENTERA? – KONTAKTUJTE NÁS

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY