BIG ID

360° viditeľnosť naprieč štruktúrovanými a neštruktúrovanými dátami, on-prem, cloud, SaaS

DATA INTELLIGENCE PLATFORM

Kontrola a viditeľnosť všetkých dát a všade

centralizovaný dashboard so všetkým na jednom mieste.

S BigID získate pohľad z vtáčej perspektívy - konkurenčnú výhodu v preinformatizovanej dobe pre presnejšie obchodné rozhodnutia a dosiahnutie súladu s reguláciami.

Unikátne algoritmy strojového učenia

skrátia čas skenovania neštruktúrovaných údajov až o 95%.

PREČO PLATFORMA DÁTOVEJ INTELIGENCIE BigID?

VIDITEĽNOSŤ DÁT

Identifikujte používateľov alebo nespravované či nadbytočné súbory, ktoré predstavujú riziko úniku citlivých údajov.

KONTEXT DÁT

Automaticky vyhľadávajte, katalogizujte a mapujte všetky typy údajov v rámci celej podnikovej IT infraštruktúry.

SÚLAD S REGULÁCIAMI

Vyhľadávajte a klasifikujte údaje, za účelom splnenia regulatórnych požiadaviek ako napr. ZKB, GDPR, PCI DSS, NIST, ISO 27001 atď.

ĎALŠIE VÝHODY

Z

Umožňuje odstrániť všetky dáta o zákazníkovi v priebehu sekúnd

Z

Klasifikuje dáta podľa typu, identity, atribútov, patternov, atď...

Z

Identifikuje duplicitné, podobné, nadbytočné alebo zastaralé údaje

Z

Poskytuje presné a okamžité výsledky

Z

Automaticky generuje report a navrhuje zmeny

Z

Logicky usporiada dáta pre obchodné a regulatórne účely

Viditeľnosť, kontext a bezpečnosť

360° VIDITEĽNOSŤ

AI poskytuje viditeľnosť naprieč dátovými centrami, cloudom a pomôže pri monitorovaní a ochrane osobných údajov.

UX design

Moderné, intuitívne a ľahko ovládateľné používateľské rozhranie s UX dizajnom.

Kontext dát

BigID poskytne detailné znalosti a hlbšie pochopenie dát s rýchlou návratnosťou investície.

R

Súlad s reguláciami

Vyhľadávajte a klasifikujte údaje, za účelom splnenia regulatórnych požiadaviek.

MINIMALIZÁCIA DÁT

Zníži množstvo nepotrebných dát čo vedie k zvýšenej ochrane, efektívnej migrácii do cloudu a zníženiu nákladov.

JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA

Komplexné API umožňujú ľahkú integráciu s rôznymi aplikáciami.

ZAUJALO VÁS BigID? – KONTAKTUJTE NÁS

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY