Etický a transparentný dodávateľ kybernetickej bezpečnosti

PREFIS CYBER

Naše ciele a hodnoty

• Spoločnosť PREFIS má viac ako 20 rokov skúseností s poskytovaním prémiových IT a biznis poradenských služieb pre medzinárodné finančné inštitúcie v oblasti Treasury a finančných trhov a neskôr v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

• Naša divízia PREFIS-cyber má cieľ ochrániť našich klientov proti najnovším kybernetickým hrozbám.

• Preto prinášame novú generáciu riešení kybernetickej bezpečnosti na ochranu vašich citlivých údajov, know-how a reputácie.

• Záleží nám, aby naši klienti mali najlepšiu technickú podporu pri každom kroku našich služieb.

Odbornosť

V našich riešeniach využívame skúsenosti renomovaných svetových odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, dátovej vedy a výskumných pracovníkov.

Etickosť

Sme etická spoločnosť, ktorá garantuje produkty a služby s najvyšou kvalitou. Vo všetkom čo robíme je dôvera hlavnou zložkou našej DNA.

Transparentnosť

Poskytneme vám transparetný proces a analýzu pri výbere najvhodnejšieho riešenia pre vašu spoločnosť.

Férové a dostupné ceny

Sme nezávislý dodávateľ, ktorý poskytuje iba overené riešenia, ktoré sú nákladovo efektívne. Vyjednáme pre vás najlepšie podmienky na trhu.

NAŠI TECHNOLOGICKÍ PARTNERI

NAŠI LOKÁLNI PARTNERI

INVESTUJEME DO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Udržateľnosť je hodnota, ktorú zdieľame spolu s našimi zamestnancami.

Náš záväzok k tejto hodnote preukazujeme v našich zásadách, každodenných činnostiach a v našom správaní. Udržateľnosť pre nás znamená uspokojovanie našich vlastných potrieb bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií napĺňať ich potreby.

TENTO PRÍSTUP SME IMPLEMENTOVALI V TROCH OBLASTIACH:

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Je to naša planéta, náš domov – musíme konať teraz. V spoločnosti PREFIS sa zaväzujeme pozitívne prispievať do našej spoločnosti a podporujeme našich zamestnancov, aby sa osobne angažovali v komunitách.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ideme príkladom a inšpirujeme k zodpovednej spotrebe našich prírodných zdrojov.

ROZMANITOSŤ

Veríme, že cesta k inovatívnym riešeniam vedie cez širokú škálu rozmanitosti. Preto sa snažíme vytvárať inkluzívne pracovné prostredie, akceptovať individualitu každého jednotlivca, správať sa ku každému spravodlivo a s rešpektom.

ÚSPECH PRE NÁS ZNAMENÁ

bezkonkurenčné služby a dostupnosť pre našich klientov a bezprecedentné príležitosti pre našich zamestnancov.

20 rokov skúseností s implementáciou softvérových riešení po celom svete.

Viac ako 70 rozsiahlych a komplexných implementácií a viac ako 250 menších projektov.

Spokojní klienti v 39 rôznych krajinách.

Našim poslaním je chrániť váš biznis pred pokročilými kybernetickými hrozbami.

SLOVAKIA
PREFIS a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
info@prefiscyber.com
Phone: +421 910 683 210

USA
30 Broad Street
NY 10004 , New York
United States
USA@prefis.com
Phone: +1 929-376-0024

© COPYRIGHT 2021, PREFISCYBER | PRIVACY POLICY